TARGI i WYSTAWY
Targi Edukacji  "START"
Międzynarodowa Wystawa Transportu i Logistyki Truck&Bus Show
2007
 
 
KONKURSY
 "BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2010"
 "WNĘTRZE ROKU POMORZA I KUJAW 2010"
 "ROLNIK POMORZA I KUJAW 2010"
 
KONFERENCJE, SEMINARIA, FORUM
2 0 1 1
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
 "IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM PLANTATORÓW ZIEMNIAKA"
III OTWARTE FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 0
III FORUM HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA
2 0 0 9
I FORUM SADOWNIKÓW POMORZA I KUJAW
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
"OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO I BHP
 W GOSPODARSTWACH ROLNYCH"
"PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE PO OSTATNICH ZMIANACH"
"WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ ORAZ BIOPALIW
 Z BIOMASY - SZANSĄ DLA REGIONU"
I OTWARTE FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
"UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA", "NOWELIZACJA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO"
2 0 0 8
 "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007-2013"
 "II OGÓLNOPOLSKIE FORUM PLANTATORÓW ZIEMNIAKA"
II FORUM HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA