2 0 2 0
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 9
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 8
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
X FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 7
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
IX FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 6
VIII FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 5
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
VII FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 4
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
VI FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 3
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 2
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
 "V OGÓLNOPOLSKIE FORUM PLANTATORÓW ZIEMNIAKA"
IV OTWARTE FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
2 0 1 1
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
III OTWARTE FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
 "IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM PLANTATORÓW ZIEMNIAKA"
2 0 1 0
III FORUM HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA
2 0 0 9
I FORUM SADOWNIKÓW POMORZA I KUJAW
DOŻYNKOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
"OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO I BHP
 W GOSPODARSTWACH ROLNYCH"
"PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE PO OSTATNICH ZMIANACH"
"WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ ORAZ BIOPALIW
 Z BIOMASY - SZANSĄ DLA REGIONU"
I OTWARTE FORUM ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW
"UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA", "NOWELIZACJA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO"
2 0 0 8
 "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007-2013"
 "II OGÓLNOPOLSKIE FORUM PLANTATORÓW ZIEMNIAKA"
II FORUM HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA