VII Wystawa Transportu i Logistyki
Truck & Bus Fair Poland 2012
data: 26-27 maja 2012 r.

miejsce:

Bydgoszcz
PATRONAT HONOROWY:


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Marszałek Województwa
Kujawko-Pomorskiego


Przewodniczący Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego


Prezydent Bydgoszczy

Prezydent Międzynarodowej
Unii Transportu Drogowego

Prezydent Sejmiku Gospodarczego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PATRONAT MERYTORYCZNY:

PATRONAT ORGANIZACYJNY:

ORGANIZATOR WYSTAWY:

Fundacja Akademii Transportu
OPERATOR WYKONAWCZY:
   Kujawsko Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
galeria zdjęć: