Uroczysta Gala z okazji XV-lecia Konkursu
"Rolnik Pomorza i Kujaw"
odbędzie się w dniu 19 maja br.
w Filharmonii Pomorskiej im. I.J.
Paderewskiego w Bydgoszczy,
przy ul. A. Szwalbego 6.

Szczegóły informacji o planowanych imprezach udziela
Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

kontakt telefoniczny:
52 347 87 45, 347 87 46, 347 87 47, fax 52 347 87 67

kontaktów drog± elektroniczn±, e-mail:
biuro@coi.com.pl     imprezy@coi.com.pl